Skogshjältarna. Foto: Björnhult

Friluftsfrämjandet tar nu större mark i skolan. Forskning visar att utomhusvistelse under skoltid har positiva effekter på bland annat inlärningsförmåga, skolprestationer och hälsa. Därför lanseras nu utbildningen Skogshjältarna – som ger pedagoger verktyg att ta ut undervisningen och mer hållbart och långsiktigt möta läroplansmålen.

Barns brist på rörelse har de senaste åren blivit väl identifierat som en stor hälsoutmaning. Detta är ett stort problem som också skolan brottas med idag.


Skogshjältarna. Foto: Björnhult

  • 9 timmar: Så länge sitter svenska barn stilla. Varje dag! Svenska barn rör sig minst i hela Norden.
  • 22 %: Så få flickor rör sig enligt rekommendationen om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
  • 15 minuter: Inte ens på idrotten rör sig eleverna mer än cirka en kvart per lektion. Att hålla lektioner utomhus ger ett fördjupat lärande genom att barnen lär med hela kroppen och håller sig i rörelse. Med naturen som klassrum stimuleras elevernas alla sinnen, vilket ger bestående kunskap. Särskilt har forskningen sett att barn som vistas mycket utomhus blir mer koncentrerade och mindre rastlösa – naturen är ett jämlikt klassrum som ger alla barn bättre förutsättningar för lärande.

Tillsammans med Rädda Barnen har Friluftsfrämjandet utvecklat en ämnesöverskridande utbildning som är kopplad till läroplan och Barnkonventionen. Med goda resultat från 10 pilot-skolor tar nu Friluftsfrämjandet nästa steg och lanserar Skogshjältarna i större skala. Nu med fokus på årskurs F-3.


Skogshjältarna. Foto: Daniel Ohlsson

Efterfrågan från skolan att kunna använda naturen i undervisningen är stor, men pedagogerna saknar idag lättillgängliga verktyg som hjälper dem i en schematekniskt svår vardag.

– ”Vi ville skapa verktyg som inte lägger något extra ansvar på lärarna, utan snarare underlättar det arbete de redan gör idag, genom att inte ta mer tid eller kraft från lärarna. Just därför finns Skogshjältarna som ett verktyg för att ta med undervisningen ut i lärarnas egen närmiljö, redo att användas redan efter första dagen”, säger Lisa Larsson, Ansvarig för Friluftsfrämjandet i förskola och skola.


Skogshjältarna. Foto: Daniel Ohlsson

Friluftsfrämjandet med Skogshjältarna är på plats under Skolforum 29–30 oktober på Stockholmsmässan, monter C 01:21

Skogshjältarna  finansieras av Svenskt Friluftsliv och Naturkompaniets Naturbonus.

Kontakt:
Lina Lagström
Projektledare Skogshjältarna
lina.lagstrom@friluftsframjandet.se
0721-47 67 87

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som grundades 1892 och är Sveriges största friluftsorganisation med över 100 000 medlemmar. Friluftsfrämjandet verkar för att genom friluftsliv öka folkhälsan och livsglädjen för alla samt en hållbar friluftsmiljö. Friluftsfrämjandet finns med sin utomhuspedagogik i förskolan och skolan genom I Ur och Skur och Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna, men verkar också ideellt med ca 7000 ledare som tar ut både barn och vuxna på små som stora äventyr året runt.
Läs mer på www.friluftsframjandet.se