Foto/Källa; Irreducibel

Att vandra på Kungsleden mellan Hemavan och Ammarnäs ger ett smakprov på vad naturreservatet har att erbjuda. Från Tärnasjöns dalgång till högfjäll och hela tiden med bemannade stugor på bekvämt avstånd. När man väl har kommit fram till Ammarnäs kan man vila ut. Gör sedan några dagsturer på de fina närlederna som erbjuder stora möjligheter att få uppleva just det man vill för dagen.  Från dalbottnarna på 600-metersnivån reser sig högfjällen med toppar på över 1700 meter. Längs Kungsleden finns fina stugor med stugvärd, kiosk och bastu. Tre vindskydd utmed Kungsleden förbättrar säkerheten för besökaren. Vindelfjällen ingår i Västerbottensfjällen och är ett fjällområde i Sorsele och Storumans kommuner i Lappland, mellan Vindelälvens och Umeälvens dalgångar.

Naturum – Vindelfjällens entrè
Vindelfjällen Naturum i Ammarnäs, och Hemavan, fungerar som entré till Vindelfjällens naturreservat. I naturum finns utställningar om områdets natur och kultur. Personalen kan berätta mer om sevärdheter, turer, jakt, fiske och andra aktiviteter. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan är en del av naturum.

Fågellivet – Vindelfjällens rikedom
Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Vadare som dubbelbeckasin, myrsnäppa och småspov trivs i våtmarkerna. Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta i barrskogarna. Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs i björkskogen och på kalfjället. Deltaområdet i Ammarnäs är en klassisk lokal för rastande vårfåglar. Marsivaggie, Vindelvagge och Tärnasjön är välkända häckningsplatser.