Swedish Lapland nominerar Sápmi Nature till Stora Turismpriset 2019. Lennart Pittja, som driver Sápmi Nature, har ett mångårigt engagemang i frågor rörande hållbar besöksnäring och kunskapsöverföring.

Varje år delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset efter en regionalt utformad urvalsprocess på en gala arrangerad av Tillväxtverket. De nominerade deltagarna utses efter tre olika kriterier, där huvudkriteriet är att pristagaren ska bidra till nytänkande och innovativ utveckling. Men sedan finns också ett kunskapskriterium, där pristagaren ska utveckla, sprida och dela med sig av nya färdigheter och kunskaper som stärker besöksnäringen, liksom ett hållbarhetskriterium där pristagaren förväntas metodiskt och målmedvetet utveckla en hållbar verksamhet.

—”För oss kändes det självklart att nominera Lennart Pittja och Sápmi Nature i år. Helt enkelt eftersom han så uppenbart uppfyller alla de kriterier som eftersöks”, säger Swedish Laplands destinationsstrateg Camilla Bondareva.

Lennart Pittja har jobbat med besöksnäring i mer än 20 år. Hans tidigare företag var ett av de 12 första som godkändes inom Nature’s best Sweden och på så sätt har han varit en förgrundsfigur inom naturturism i mer än 15 år. Han är idag engagerad i WINTA (World Indigenous Tourism Alliance Leadership Council) och är en stark förespråkare för den samiska kulturen och på många sätt en föregångare inom besöksnäringen. Hans vilja att lära ut om en samisk livsstil i en arktisk kontext bygger på ett ärligt och trovärdigt koncept. Hans moderna ”glamping-upplevelse” är anpassad till nutidsmänniskans behov samtidigt som det också på flera sätt utmanar vår urbaniserade livsstil.

Lennarts Sápmi Nature camp ligger på marker som hans sameby Unna Tjerusj brukat i många generationer, i det som nu är världsarvet Laponia. Sápmi Nature har prisats både internationellt och nationellt tidigare.

—”Självklart är det roligt att bli nominerad för det arbete jag gör och för arbetssättet som jag tror på. Min mission är ju mycket enkel: Jag vill att mina besökare ska få uppleva naturen på ett okomplicerat sätt utan att påverka naturen på ett negativt sätt och samtidigt lära sig om Sápmi och den samiska kulturen”.

 

—”Vi ska vara i naturen för att vi tillhör den. Inte tvärtom.”

Det stora Turismpriset delas ut 4 december 2019 och vinnaren erhåller 100 000 kronor.