Om du tar dig över till Finland och Helsingfors kan du få en gratis utbildning i digitala kunskaper. Google har öppnat ett lärcenter som kallas för det “digitala garaget” inuti Gloet i den finska huvudstaden. Det öppnades i september 2019 och erbjuder en rad olika kurser.

Kurserna är både långa, korta och en del sker på plats i Gloet medan andra är helt online. Alla som vill får vara med på kurserna, men de riktar sig främst mot arbetssökande, företagare, studenter och familjer.

Även om det finns en lång lista med sökmotorer är Google fortfarande den allra största och idag har teknologijätten ambitiösa mål att utbilda miljontals människor i digitala färdigheter. Utbildningscentret i Helsingfors är en del av deras digitala utbildningsprojekt som har pågått sedan 2015. Enligt Google har de utbildat 10 miljoner människor i Europa, Afrika och Mellanöstern. Google har som mål att utbilda 10 000 personer genom sitt finska utbildningscenter.

Digitala utbildningar löser kunskapsluckor
Enligt Googles Finlandschef Antti Järvinen är en av orsakerna till att Google öppnar lärcentret i Helsingfors att bolaget redan har investerat stort i Finland genom datacentret i Fredrikshamn. Enligt Järvinen ligger dessutom små- och medelstora finska företag efter övriga Norden och internationellt när det kommer till digitala färdigheter. Google vill hjälpa de finska företagen att komma ifatt.

Finlands arbetsminister Timo Harakka har också uttalat sig om de finska företagens brist på digital kompetens. Enligt Harakka måste nästan alla anställda ha digitala färdigheter idag, även i praktiska jobb. Svenska företag som till exempel Viseo anställer ofta personer med olika digitala färdigheter och även i Finland efterfrågas det särskilda kompetenser som Google är experter på. Teknikjättens förhoppning är att även personer som inte har haft ett tidigare intresse av digitalisering kommer att vara med på kurserna.

SEO, programmering och webbmarknadsföring
En kurs är tre veckor lång och kallas för en digikoordinatorutbildning. Den riktar sig mot arbetssökande som vill börja arbeta med webbmarknadsföring, webbanalytik och sociala medier. Utbildningen har som mål att 500 personer ska kunna hitta ett nytt jobb.

Barn och unga har också en rad olika kurser att välja mellan i Googles nya lärcenter. Det går bland annat att gå en kodskola, vara med på en programmering- och robotikverkstad samt lära sig om artificiell intelligens och digitalt berättande. Företagare har också ett stort kursurval att välja mellan och de kan även låta sina anställda ta del av kurserna.

Google kommer att arrangera en turné med sina kurser i tio olika finska städer och även om du inte talar finska kan du ta del av kurserna. Onlinekurserna finns nämligen tillgängliga på både svenska och finska, medan vissa kurser som genomförs på lärcentret också är på svenska.