Att ge saker, köpa saker, konsumera saker och äga saker har varit och är centralt för många människors välbefinnande – eller i alla fall för deras inbillade välbefinnande. Det finns dock ett antal problem med att konsumera saker. Ett av de första problemen är förstås att konsumtion av saker sliter på naturen. De saker som konsumeras ska först produceras och om man har som vana att köpa många saker kommer slitaget på miljön också att bli stort.

Med upplevelser är det en annan sak. Upplevelser sliter inte lika mycket på miljön men visst kan man säga att det finns upplevelser som har ett negativt bidrag till miljön men det är inte alls på samma nivå som konsumtionen av saker. Det är också en annan sak med upplevelser som är än mer central och det är att upplevelser många gånger ger en mycket bättre känsla än ägande. Minnet från en bra upplevelse kan leva med en person livet ut medan en sak antagligen inte kommer att få samma effekt i det långa loppet.

Upplevelser är i det perspektivet en mycket bra gåva för den som vill uppvakta någon. Man kan köpa en prova-på ridning, en kanotutflykt, ett biografbesök, en resa, ett spel på casino utan svensk licens 2020 och mycket annat. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

Upplevelseindustrin växer så det knakar
Visst har det funnits en industri runt upplevelser länge men den har vuxit ordentligt på senare år. Det har blivit mycket tilltalande med upplevelser när miljöfrågan blivit så central för många människor.

Det är också en annan trend som spelar roll för upplevelseindustrins tillväxt och det är den trenden att människor vill pröva på nya saker. Det finns en stark vilja till att upptäcka, prova, lära sig med mera och dessa känslor spelar stor roll för att upplevelseindustrin vuxit så starkt. Till detta kommer att de allra flesta människor redan har de saker de behöver så de kanske inte känner lust att öka förrådet med saker än mer, det tar också mycket kraft att ta hand om alla grejer man har.

Hur ser framtiden ut för upplevelseindustrin?
Vad kan vi då säga om framtiden för upplevelseindustrin? Det är klart att det kan komma bakslag också för de mest lovande branscher. Det är välkänt att kriser kommer för de flesta branscher men över tiden ser framtiden för upplevelseindustrin mycket lovande ut, och det finns ett antal skäl för att vi säger detta.

För det första så finns det inga som helst tecken på att den debatt som pågår om miljön och klimatkrisen ska avta. Snarare är det så att den debatten tilltar i styrka, och nu också följs av fler och fler konkreta politiska beslut. Detta gör att människor påverkas i sina beslut men det medför också att det kan bli väsentligt dyrare att konsumera saker jämfört med upplevelser.

För det andra så är det själva relationen till saker jämfört med upplevelser som förändrats. Människor sätter helt enkelt ett större värde på upplevelser jämfört med saker nu än vad de gjorde tidigare. Detta är också kopplat till trenden med minimalistiskt leverne. Vi har alltså all anledning att se ljust på upplevelseindustrin!