Hövdings airbag för cyklister visar på överlägset skydd mot huvudskador enligt ett nytt test av cykelhjälmar som har utförts av försäkringsbolaget Folksam. Hövdings airbag för cyklister visar på överlägset skydd mot huvudskador enligt ett nytt test av cykelhjälmar som har utförts av försäkringsbolaget Folksam. 27 hjälmar testades och Hövdings testresultat var ”outstanding” både gällande stötupptagning och skydd vid sneda islag. Jämfört med den sämsta hjälmen i testet är det sju gånger lägre risk för hjärnskakning med Hövding enligt testerna.

– ”Det är ett otroligt starkt erkännande av Hövdings skyddsförmåga. Folksams tester är tuffa och de går mycket längre än vad lagkraven kräver. Att Hövdings resultat är så överlägset gör oss ännu mer övertygade om vår mission att nå ut och skydda ännu fler cyklister”, säger Fredrik Carling, VD på Hövding.

Enligt det lagkrav som finns idag för att få sälja hjälmar på den svenska marknaden testas cykelhjälmar bara för ett rakt islag, vilket speglar hjälmars energiupptagningsförmåga, men inte hur hjärnan påverkas vid en cykelolycka. Folksams genomförda tester är betydligt tuffare eftersom de även tar med risken att få hjärnskakning. Årets tester omfattar även ett så kallat snett islag, vilket är något som i princip alltid sker vid en cykelolycka. Sneda inslag innebär att huvudet utsätts för rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och skador såsom hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador kan inträffa, och ge långvariga konsekvenser för den skadade.

Folksam skriver i årets test: ”Allra bäst kom airbaghuvudskyddet Hövding 3 ut. Den fick överlägset bäst testresultat både gällande stötupptagning och vid sneda islag. Jämfört med den sämsta hjälmen är det mer än sju gånger lägre risk att få en hjärnskakning vid ett slag mot huvudet om Hövding används.”

Folksams trafiksäkerhetsforskare Helena Stigsson uttalade sig även i Nyhetsmorgon i TV4 och uttryckte att ”Hövding är outstanding när det gäller stötupptagning”.

Enligt Folksam är det fortfarande för många traditionella hjälmar som godkänns men inte skyddar tillräckligt bra vid en cykelolycka. Det visar den datasimulering som har gjorts i testet. Simuleringen visade Hövdings överlägsna förmåga att skydda hjärnan vid ett snett islag. Hövdings airbag är tjockare och tar upp energin mycket mer effektivt och bättre än en traditionell hjälm.

Folksams tester är i år även genomförda med stöd från intresseorganisationen Road Safety Trust i Storbritannien, för att internationellt kunna påverka cykelhjälmstillverkare och öka konsumenters medvetenhet.

I september lanserades tredje generationen av Hövdings unika airbag för urbana cyklister och den största satsningen någonsin för innovationsbolaget. Många års forskning och utveckling ligger bakom nya Hövding 3. Bland annat har den största satsningen någonsin genomförts i form av datainsamling av cykelrörelser och olyckor för algoritmen i Hövding. Fler än 3 000 olyckor iscensatts med stuntpersoner och över 2 000 timmars vanlig cykling har samlats in. När Hövding är aktiverad registrerar den cyklistens rörelser 200 gånger per sekund och vid en olycka blåses airbagen upp på 0,1 sekund och omsluter huvud samt fixerar nacken på cyklisten.

Läs mer om Folksams tester av cykelhjälmar 2020

OM Hövding
Hövding
är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015.