Tekniska museets senaste utställning Hyper Human
Helgen 30-31 maj öppnar Tekniska igen efter nästan tio veckor med stängda dörrar till följd av coronapandemin. Öppningen av museets 12 000 kvadratmeter publika ytor sker omsorgsfulltutan visningar och programaktiviteter som riskerar att skapa folksamlingar.

Tekniska museet förbereder nu för att återigen ta emot besökare i sin publika verksamhet. Öppnandet görs helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer. I museets stora, publika ytor på totalt 12 000 kvadratmeter finns bra möjligheter att hålla avståndet. Tekniska har också gjort en rad anpassningar i lokaler och rutiner för att minimera risken för virusspridning. Museet kommer under juni att hålla öppet tisdagar till söndagar kl 11-16.

Det var efter ett gemensamt beslut av Centralmuseernas Samarbetsråd som Tekniska tillsammans med de flesta av landets större museer stängde den publika verksamheten tillfälligt i slutet av mars. Sedan stängningen har arbetet på museet varit fokuserat på att skapa ett digitalt utbud, något som varit mycket uppskattat, inte minst från skolan.

Med öppningen kommer också en nystart för Hyper Human – utställningen som bara hann hålla öppet i två dagar innan museet stängdes. Här bjuds publiken in i en omslutande AI-designad upplevelse kring tekniken som förstärker och förbättrar människan och väcker etiska frågor om framtidens teknik.

Tekniska öppnande är efterlängtat– de senaste helgerna har museet bjudit på aktiviteter i Matematikträdgården utanför museet samt haft uteserveringen öppen, något som uppskattats mycket av både de trogna museibesökarna och de som tar vägen förbi på sin Djurgårdspromenad.

Den planerade öppningen av Moving to Mars är flyttad till 25 december, alltså om 7 månader, vilket innebär en väntan lika lång som resan till den röda planeten.Resan börjar nu!

OM Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 387 697 besökare 2019.

Text; Tekniska museet 
Bilder; Fotograf/Källa; Anna Gerdén