Internetdagarna under tiden 23 – 24 november 2020, är en konferens som arrangeras av Internetstiftelsen. Dessa båda dagar är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som älskar internet. På Internetdagarna möts människorna som formar internet i dag och i framtiden. Under två dagar går mer än ett dussin olika evenemang av stapeln samtidigt. Som besökare bokar du det evenemang som intresserar dig mest och följer det under en hel dag.

Bilden ovan; Foto; Sara Arnald

Välj det som passar dig bäst
I år sker Internetdagarna helt digitalt. Det innebär att du, oavsett var du befinner dig, kan ta del av internationella toppföreläsningar, nätverkande och nya insikter. Konferensen är ordnad så att du kan välja att gå en eller två dagar. Genom att dela upp dagen i olika tematiska spår kan allt från breda till smala ämnen få plats på agendan. Välj det spår som passar dig och dina intressen bäst.


Foto; Sara Arnald

Info om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen som står bakom konferensen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället.

Vi tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det enklare att förstå och använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som främjar internetinnovation.

Läs mer om Internetstiftelsen här!  (Öppnas i nytt fönster)