Under våren kom alla svenska företag att påverkas något enormt rent finansiellt som ett resultat av att COVID19 spridde sig i Sverige. Bolag inom turismnäringen behövde söka företagslån som aldrig förr för att lyckas få sina företag att överleva. Vi har pratat med Philip Kornmann som är VD på Kompar, Sveriges ledande förmedlare inom företagslån.

Början på krisen ledde till ökat behov av företagslån
I samband med att reserestriktioner infördes och folk uppmanades att jobba hemifrån så dök besöksantalet på hotell, restauranger, nöjesparker och andra företag inom turismnäringen. Detta skedde samtidigt som bolagen i sin tur satt kvar med sina fasta kostnader för hyra och personal. Som ett resultat av att besökarna minskade så sjönk även intäkterna och bolagen fick svårt att överleva.

”Under våren kunde se en tydlig ökning av ansökningar för företagslån bland alla företag, men allra mest från företag som befann sig inom turismnäringen. Problemet var att samtidigt som behovet av finansiering ökade så minskade tillgången då banker och andra typer av långivare drog ned på sin utlåning fram tills de kunnat göra en bedömning av vart marknaden var på väg. Detta gjorde att många bolag inom turism fick väldigt svårt att finansiera sina verksamheter” säger Philip Kornmann på Kompar.

Långivarna ändrade sin policy
Philip berättar vidare att långivarna kom i gång med utlåningen igen efter några veckor av utvärdering av sina låneportföljer och hur många av deras nuvarande kunder som förväntats gå i konkurs.

”Efter den initiala chocken fick bankerna och långivarna strategier på plats för hur de skulle hantera situationen. Därefter kunde vi se hur antalet företagslån som gavs ut ökade kontinuerligt och har fortsatt att göra så under hela sommaren. Nu är vi uppe på liknande nivåer som vi var innan krisen började och bankerna ställer sig positiva även till bolag inom turism och upplevelsenäringen”

Vad bör man tänka på om man söker företagslån inom turism?
”Generellt är det alltid bättre att jämföra innan man fattar ett beslut om vilket företagslån man ska ta. Hos oss och andra aktörer kan företag göra en ansökan och få svar från +20 långivare och banker inom 24 timmar. Detta sparar en hel del tid och pengar för egenföretagare.” säger Philip på Kompar.

I övrigt är det alltid en god idé att kolla på vilka alternativ man har som företagare. Går det att finansiera verksamheten genom dess egna kassaflöde eller är det ett alternativ att satsa mer av sina egna pengar?