Besöksnäringens omställning och hållbara utveckling stärker den svenska konkurrenskraften och skapar förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför satsningar på 120 miljoner kronor under 2021 för insatser som ska bidra till omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Bilden ovan; Stockholm. Foto/Källa; Bruno/Pixabay

Besöksnäringen har lidit stor skada av coronakrisen. Därför görs nu en satsning för att möjliggöra omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring. Åtgärder som ingår är bl.a. kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen samt kunskapsstöd hos Tillväxtverket. Medan vissa industrier tagit stryk under krisen, har andra växt sig starkare. Fler och fler företag och branscher går mot en mer digitaliserad vardag. Allt från detaljhandel till turism tar steget över till den virtuella världen, där flera branscher som online casino och gaming redan etablerat sig. Under kriser sprudlar det ofta av kreativitet och folk ligger inte på latsidan för att hitta innovativa lösningar på diverse hinder – vilket leder leder till ökad entreprenörskap.


Bilden ovan; Skärgård i Sverige. Foto/Källa; Klaus Reiser/Pixabay

Visit Swedens uppdrag är att marknadsföra svenska destinationer och Sverige som turistland. Genom regeringens föreslagna satsning på insatser för att utveckla och kommunicera Sverige som hållbart besöksmål ska Sveriges hållbarhetsprofil stärkas och bidra till hållbar turism och växande besöksnäring.

Regeringen föreslår även en ändring i bolagets uppdrag så att den också innefattar marknadsföring gentemot inhemska målgrupper.
KÄLLA; REGERINGEN.SE
(Publicerad 21 september 2020)

LÄS MER HÄR! (Webbplatsen öppnas i ett nytt fönster)