Pandemi, reserestriktioner, omställningar och stor osäkerhet. Besöksnäringen blickar tillbaka på ett tufft 2020. När Visit Dalarna sammanställer det digitala året syns dock positiva trender. Det finns ett tydligt ökat intresse för Dalarna – framför allt för de många möjligheterna till utomhusaktiviteter.

Antalet besökare på hemsidan visitdalarna.se som helhet ökade rejält jämfört med 2019 och landade på totalt 1,4 miljoner under hela 2020. Det påvisar därmed ett påtagligt ökat intresse för Dalarna som destination och besöksmål.

– “Det är tydligt att Dalarna har en stark nationell position som destination när allt fler väljer att semestra på hemmaplan. Många vänder blicken mot Dalarna och vill se och uppleva det som finns här. I det här väldigt tuffa läget är det skönt att kunna peka på ljusglimtar av positiva trender och tendenser. Alla omvärldsanalyser visar ett enormt ökat intresse för utomhusupplevelser och aktiviteter kopplade till naturen och allt talar för att intresset kommer öka ytterligare framöver. Dalarna ligger på så sätt riktigt bra till för framtiden”, säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.

Dessutom syns stora ökningar av webbtrafiken på de sidor som rör utomhusaktiviteter, speciellt vandring och cykling.

– “Möjligheterna till utomhusaktiviteter är fantastiska i Dalarna. Därför är det glädjande att se att allt fler verkar nyfikna på möjligheterna att uppleva Dalarnas natur under en vandring eller från cykelsadeln”, säger Jonas Rosén.

Om utomhusaktiviteter lockade mest syns ett desto mer drastiskt tapp när det kommer till intresset för evenemang.

– “Det är fullt naturligt med tanke på det katastrofala år det var för våra evenemangsarrangörer. Vi kan bara hoppas på ett 2021 som ger en möjlighet för alla hårt kämpande aktörer att komma på fötter igen. Därför är det väldigt viktigt med tydliga besked kring regler och restriktioner, som dessutom kommer i god tid, så att besöksnäringen och alla företag får bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig inför året som kommer. De här digitala insikterna från året som gått är ett litet hoppfullt ljus inför framtiden, något som är bra för våra besöksnäringsföretag. Nu hoppas vi att människor också väljer att besöka Dalarna när det återigen är möjligt att resa på ett säkert sätt,” säger Jonas Rosén.

OM Visit Dalarna
Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål samt driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 700 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 50 anställda och omsätter ca 60 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)

Destinationsbolaget Visit Dalarna
Om besöksnäringen i Dalarna