Under 2020 medförde coronapandemin svåra konsekvenser för både människor och verksamheter. Gröna Lund och Skara Sommarland fick aldrig öppna och Kolmården och Furuvik öppnade med begränsad kapacitet. Nöjesparkskoncernen Parks and Resorts redovisar i sitt bokslut för 2020 en miljard kronor i förlorad omsättning och ett rörelseresultat på -270 miljoner kronor.

Bilden ovan. Zebra med föl. Foto/Källa: Kolmården

– ”Att fortsätta jobba för en minskad smittspridning måste vara allas prioritet även framöver. Men det blir problematiskt när regeringens restriktioner inte beaktar var smittorisken finns. Smittorisken är närmast obefintlig utomhus i trängselanpassade parker, men ändå har Gröna Lund och Skara Sommarland inte fått klartecken från regeringen. När näringsförbudet dessutom inte backas upp av direkta eller anpassade ekonomiska stöd blir det en enorm utmaning för oss”, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.

När pandemin slog till i början av 2020 använde regeringen de regelverk som fanns att tillgå för att begränsa folksamlingar. Parks and Resorts anpassade alla parker enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, men när restriktioner med trubbig träffsäkerhet blev långvariga fick det stora konsekvenser för våra verksamheter. Kolmården och Furuvik tilläts hålla öppet med begränsad verksamhet, medan Gröna Lund och Skara Sommarland belades med näringsförbud.

Under 2020 tog Parks and Resorts emot 570 000 gäster, jämfört med drygt 3 miljoner gäster under ett normalår. Detta ledde till en miljard i minskade intäkter jämfört med 2019 (-77 %) och ett rörelseresultat på -270 miljoner kronor (63 miljoner kronor 2019). Drygt 130 tillsvidareanställda (ca 30 %) fick tyvärr sägas upp och 2500 säsongsmedarbetare förlorade sitt sommarjobb.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter för alla typer av nöjesparker trädde i kraft den 25 mars 2021. Men innan nöjesparker med tivolinöjen kan öppna måste man dessutom invänta en förändring i begränsningsförordningen, som undantar tivolinöjen från ordningslagen (där det just nu råder förbud mot fler än 8 personer).

EKONOMISKT RESULTAT OCH KOMMENTARER PER PARK

GRÖNA LUND
Gröna Lund lyder under ordningslagen och därmed restriktionerna kring offentlig tillställning där det råder förbud mot fler än 8 personer. Under 2020 fick parken därför inte möjlighet att öppna alls och hade endast ett fåtal gäster på restaurang Tyrol i början och slutet på året. Omsättningen landade på endast 37 mkr (669 mkr) med ett rörelseresultat på -137 mkr (46 mkr).


Utfodring av giraffer. Foto: Kolmården/Rickard Monéus

KOLMÅRDEN
Kolmårdens verksamhet reglerades under ett regelverk för djurparker och kunde således öppna säsongen 2020 med begränsad kapacitet och anpassningar för att undvika trängsel. Viss verksamhet lyder under ordningslagen och restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, såsom merparten av åkattraktionerna samt Delfinföreställningen, där dessa verksamheter fick hålla stängt under säsongen. Även Vildmarkshotellets verksamhet påverkades väsentligt med trängselrestriktioner och föreskrifter för restaurangerna som resulterade i lägre kapacitet under hela 2020. Därtill försvann konferensaffären helt från mars och framåt till följd av coronapandemin. Antalet gäster uppgick till 456 642 (737 818), vilket är en minskning med 38 % mot föregående år. Vildmarkshotellet beläggning landade på 20 918 (33 366) hotellrum. Omsättningen uppgick totalt till 263 mkr (425 mkr) vilket är en minskning med 38 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -59 mkr (9 mkr).

SKARA SOMMARLAND
Skara Sommarland lyder under ordningslagen och därmed restriktionerna kring offentlig tillställning där det råder förbud mot fler än 8 personer. Under 2020 fick parken därför inte möjlighet att öppna alls. Under 2020 hade Skara Sommarland inga gäster (285 068 gäster 2019) och omsatte endast 3 mkr (112 mkr) med ett rörelseresultat om -37 mkr (9 mkr).

FURUVIK
Furuviks verksamhet reglerades under ett regelverk för djurparker och kunde således öppna säsongen 2020 med begränsad kapacitet och anpassningar för att undvika trängsel. Viss verksamhet lyder under ordningslagen och restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, så som konsert- och tivoliverksamheten samt spel, vilka fick hållas stängt under säsongen. Även Furuvik Havshotells verksamhet påverkades och innebar att hotellet stängdes under hösten. Antalet gäster uppgick till 98 243 (347 604), vilket är en minskning med 72 % mot föregående år. Omsättningen uppgick totalt till 45 mkr (155 mkr) vilket är en minskning med 71 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -27 mkr (15 mkr).

OM PARKS AND RESORTS
Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till ca 3 miljoner besökare årligen, driver Parks and Resorts en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt för utrotningshotade arters fortlevnad. Sedan 2012 har koncernen en egen serviceakademi där alla säsongsanställda utbildas i service och gästmöte. 2019 omsatte Parks and Resorts 1,4 mdr SEK.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Parks and Resorts
Skara Sommarland
Gröna Lund
Furuvik
Kolmården