Det råder stor enighet om att vårt nuvarande levnadssätt inte är hållbart i längden, där naturresurser slits ner i betydligt snabbare takt än de förmår att återhämta sig. Det ständigt pågående klimathotet har på bred front fått en kommersiell genomslagskraft de senaste åren. Ur detta föddes den populära klimatrörelsen som snabbt spritt sig över hela världen, där eldsjälar sluter samman för att rädda vår planet.

Bilden ovan; Umeå, ”Björkarnas stad”. Foto/Källa; Manfred Antranias Zimmer/Pixabay

Vi ser ideligen stora manifestationer och parader till klimatets ära. Stora banderoller med vackra budskap som efterlyser ansvarstagande från politiker och storföretag, men utan att riktigt förklara hur det ska gå till. – När paraderna har glesnat och ropen tystnat, står våra gator åter tomma, men men alla problematiska incitament som skadar vår planet kvarstår.

Klimatrörelsens samhällsengagemang är beundransvärt. De är väldigt skickliga på sprida sitt budskap på samhällsnivå, att något måste göras nu! Samtidigt som det personliga ansvaret till stor del förbises. Det är just ett samhällsengagemang på individnivå som är den stora utmaningen för klimatrörelsen. – Kanske måste vi först börja jobba på individnivå för att utveckla ett personligt ansvarstagande, som därefter övergår i en bestående samhällstrend?

Men hur skapar vi detta engagemang på individnivå?

Vi behöver personligt incitament för att rädda vår planet!

När det personliga ansvaret för att betala räkningar och mätta våra magar ligger i linje med planetens bästa är vi på rätt spår. Då har vi hittat ett incitament som främjar både individen och planeten samtidigt, helt utan intressekonflikt. Det är en grundförutsättningen för att skapa en kulturell revolution vars svallvågor sköljer över hela vårt samhällssystem. Det är en realistiskt utveckling. Eftersom storföretag alltid håller utkik efter nya samhällstrender för att befinna sig på rätt plats i konsumentens medvetande.

Hur tjänar vi på att rädda vår planet? Jo, genom att odla vår egen mat kan vi spara mycket pengar, betydligt mer än vad många tror är möjligt. Grafen nedan förvånar nog många, och ändrar inställning hos väldigt många skeptiker. ShopAlike.se har framställt en studie hur tre familjemedlemmar kan spara uppemot 10.000 kr genom att odla sina egna grönsaker på ett år.

På våren krävs lite disciplin och initiativförmåga för att påbörja odlingen i rätt tid, så att grönsakerna hinner bli mogna innan vår korta sommar är över. Det är en kortvarig ansträngning som snart övergår i långvarig glädje. Men det är väl värt besväret!

Genom använda cykel istället för att åka bil eller åka med kollektivtrafik främjar både miljön och dig själv. Det ökar vårt eget välbefinnande genom minskat midjemått och förbättrad hälsa i största allmänhet, samtidigt som vi sparar pengar och kan lägga pengar på annat. Att använda cykel är ett perfekt exempel där vårt eget och miljöns incitament ligger i linje med varandra. Just den lösning som är hållbar på lång sikt. I Umeå har cykeltrenden fått gehör och spridit sig till samhällsnivå där kommunen är initiativtagare för ett klimatprojekt. Umeå kommun är först i Sverige med en klimatanpassningsanalys för cykelleder, för en långsiktig och hållbar lösning med bra cykelleder i närregionen.

Låt oss skapa en värld där det är mer lönsamt att rädda vår planet än att slita på den. Där grundinställningen är att leva hållbart! – Där vi tillsammans tar ett kollektivt ansvar och efterlämnar en planet i gott skick till nästa generation, som fortsätter att upprätthålla den ytterst nödvändiga förändringsprocess som krävs för en välmående planet. – Det finns inget slutmål, vägen framåt är på så sätt slutmålet. Där vi kollektivt strävar efter att hålla oss på rätt kurs och upprätthåller hållbara incitament som främjar oss människor, men också moder jord.