Den 1 juli 2021 införs det så kallade Covidbeviset. Huvudregeln blir då att det råder förbud mot att resa in i Sverige utan ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att man tillfrisknat från covid-19. Kraven gäller inte om du reser från Danmark, Finland, Island eller Norge. Detta gäller till den 31 augusti 2021.
Mer finns att läsa här om Regeringens information om Covidbevis

Följande gäller nu per marknad:

Danmark: tillåtet att resa till Sverige utan vaccinationsintyg (fram till 31/8 2021), ingen karantän vid hemresa.
Norge: tillåtet att resa till Sverige utan vaccinationsintyg (fram till 31/8 2021). Men Norge avråder från icke nödvändiga resor till Sverige (fram till 10/8). Med undantag av Norrbotten, Värmland & Småland behövs ingen karantän vid hemresa från Sverige till Norge.
Finland: tillåtet att resa till Sverige utan vaccinationsintyg (fram till 31/8 2021)
Tyskland: tillåtet att resa till de flesta regioner i Sverige med vaccinationsintyg, avråder från icke nödvändiga resor till Kronoberg, Norrbotten & Värmland
Frankrike: tillåtet att resa till Sverige med vaccinationsintyg. Test nödvändiga vid hemresa.
Nederländerna: tillåtet att resa till Sverige med vaccinationsintyg.
Storbritannien: Sverige är klassificerat som ”amber” vilket innebär avrådan och flera tester samt 10 dagar karantän vid hemresa.
USA: tillåtet att resa till Sverige. Negativ covid-19 test krävs. USA är undantaget från inreseförbudet mot Sverige utifrån krisinformation.se. Men USA avråder fortsatt från resor till Sverige.
Indien: Sverige förlänger det tillfälliga inreseförbudet för icke nödvändiga resor för resenärer från länder utanför EU/EES-området till den 31 augusti.
Kina: Sverige förlänger det tillfälliga inreseförbudet för icke nödvändiga resor för resenärer från länder utanför EU/EES-området till den 31 augusti.