Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att ändra sitt tidigare beslut från den 15 december 2021 om licensjakt efter lodjur i Dalarnas län. Jakten omfattar högst åtta (8) lodjur inom Dalarnas län fördelat på 2 jaktområden enligt kartorna som bifogas detta pressmeddelande.

Foto; Jaclyn Wildcat, Pixabay 

Område 1 Norra: Högst två (2) lodjur får fällas.


Foto/Källa; Länsstyrelsen i Dalarna

Område 2 Södra: Högst sex (6) lodjur får fällas.


Foto/Källa; Länsstyrelsen i Dalarna

Villkoren i beslutet från den 15 december 2021 gäller.

Det tidigare beslut om licensjakt på åtta lodjur i Dalarna – Pressmeddelande 15 DECEMBER 2021 09:00
Länsstyrelsen har idag fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. Åtta lodjur får fällas inom det beslutade jaktområdet.

Jakten pågår under mars
Nästa års lodjursjakt startar den 1 mars och varar som längst till och med 31 mars. Om de beslutade lodjuren fälls innan jakttidens slut så avslutas jakten direkt.

Jaktområdet har tagits fram med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar. Det innebär att jakten riktas mot södra Dalarna där det finns flest lodjur och där antalet fårbesättningar är högst men ett lo får fällas i området runt Älvdalen.

– Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns det 10,1 familjegrupper vilket innebär att det finns cirka 63 lodjur i länet. Dalarnas nuvarande förvaltningsmål ligger mellan 7,5 – 11 familjegrupper och därmed ligger vi inom förvaltningsmålen. Samtidigt är vårt mål att skador på tamdjur inte ökar i länet, säger Caroline Dickson, enhetschef för vilt på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Färre lodjur minskar risken för skador på tamdjur
Licensjakt är en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv rovdjursförvaltning om den sker i begränsad omfattning. Beslut om licensjakt på lo i Dalarnas län syftar till att minska populationen till att nå de uppsatta förvaltningsmålen för länet och minska risken för ökade skador på tamdjur.

Foto; Nico Franz, Pixabay

OM Lodjuret
Lodjuret har en kort kropp med långa ben, runda tassar och stora trampdynor. Dess kroppslängd är omkring 70–115 centimeter och den har en mankhöjd på cirka 60–70 centimeter. Hanen väger 20–30 kilogram och honan 15–20 kilogram. Bakbenen är längre än frambenen vilket gör att lodjurets rygg lutar. Lodjuret tillhör familjen kattdjur (Felidae) och är Sveriges numera enda vilda kattdjur. I världen finns tre andra arter lodjur; iberiskt lodjur som bara finns i Spanien och kanadensisk lo som tillsammans med rödlo (bobcat) bara finns i Nordamerika.

Foto; R-Winkelmann, Pixabay

Utseende
De flesta lodjur har fläckig päls. Sommarpälsen är ljust gulrödbrun med mörkare fläckar och vinterpälsen ljusare och gråare. Lons svans är kort med en svart svansspets och öronen har svarta tofsar. Bakbenen är längre än frambenen, vilket ger den ett lite framåtlutat utseende. Normalvikten för fullvuxna hanar är 20-25 kilo. Fullvuxna honor väger 16-20 kilo. Kroppslängden är ungefär en meter och mankhöjden 60-75 centimeter.
Läs mer om Lodjuret HÄR på Rovdjur.se

Om Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Läs hela beslutet om licensjakt på lodjur under 2022
Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats
Läs mer om Lodjuret HÄR