Göbeklitepe i Türkiye är ett av världens äldsta tempel och hade över en halv miljon besökare under förra året. Platsens arkeologiska fynd visar på sociala likheter mellan dagens människor och de som levde redan 9600 f.Kr.

Platsen har fyllts av lokala och utländska turister sedan 2018, då den togs upp på Unescos världsarvslista och blev tillgänglig för besökare. Fynden som gjorts i utgrävningarna i Göbeklitepe, visar att platser för sociala sammankomster var lika viktiga under den yngre stenåldern för 11 500 år sedan som idag.

Man har med hjälp av dessa fynd kunnat fastställa att det redan under denna tidsepok fanns permanenta bosättningar, där invånarna levde tillsammans med varandra, vilket är något man tidigare trott skedde betydligt senare i människans utveckling. Göbeklitepe visar också att folk under denna tid samlades vid ett centrum, för att fira olika typer av ceremonier och ritualer, inte helt olikt vårt samhälle idag.

Templet som byggdes tiotals århundraden före uppfinningen av skriften och hjulet, 7 100 år före de egyptiska pyramiderna och 6 100 år innan Stonehenge, tyder också på att jägar- och samlarsamhället under denna era inte bara var mer socialt, utan även mer konstnärligt avancerat än vad tidigare utgrävningar har visat.

På Göbeklitepe-platsen kan man nämligen beskåda 5,5 meter höga T-formade obelisker, som med hjälp av flinta är snidade med djurmotiv, geometriska former och människoskildringar. Dessa obelisker är de första exemplen på mänskligt skapad monumental arkitektur och de äldsta konstnärliga verk funna i vår historia.

Göbeklitepe ligger 15 kilometer nordost om Şanlıurfa, nära byn Örenci i Türkiye och tillhör sedan 2018 Unescos världsarvslista. Förra året besöktes den av 567 453 personer och trots effekterna av pandemin, så slogs tidigare års besöksrekord. 2022 förväntas inte bli något undantag, utan man tror på ännu ett rekordår i antal besökare till denna historiska plats.

OM TGA
Tourism Promotion and Development Agency (TGA) arbetar för att säkerställa Türkiye som ett välkänt varumärke för både inhemsk och internationell turism. TGA främjar alla aspekter av det turkiska arvet och bedriver kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka turistindustrins andel i den nationella ekonomin och förbättra upplevelsen för alla som besöker Türkiye. TGA ansvarar för att genomföra marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter för att hjälpa Türkiye att uppnå sina turistmål, att marknadsföra de nuvarande turistattraktionerna globalt samt upptäcka, utveckla och tillgängliggöra potentiella turismresurser enligt de strategier och riktlinjer som tagits fram av kultur- och turistdepartementet.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Go Turkiyes webbplats