Tallink Grupp chartrar ut två fartyg till Nederländerna – svensk besättning varslas om arbetsbrist!

Styrelsen för Tallink Grupp har fattat beslut om att chartra ut det svenskflaggade fartyget Galaxy till Nederländerna för en längre tidsperiod. Styrelsen har också beslutat att starta processen för att byta flagga på fartyget till estnisk flagg. Galaxy kommer därmed att tas ur trafik på linjen Stockholm – Åbo, och som en konsekvens kommer den svenska besättningen att varslas om arbetsbrist. Även Tallink Grupps fartyg Silja Europa, som normalt trafikerar Helsingfors – Tallinn, kommer att chartras ut till Nederländerna.

GALAXY Oxdjupet, Foto; © Marko Stampehl 

Passagerarrederiverksamheten är en av de branscher som drabbats hårdast av de restriktioner som följt av covid-19 pandemin. Trots att samtliga restriktioner nu tagits bort på de destinationer som Tallink Grupp trafikerar är verksamheten fortfarande påverkad. Även kriget i Ukraina har fått konsekvenser för verksamheten i form av dramatiskt ökade bränsle- och råvarukostnader. Tallink Grupp har därför valt att chartra ut delar av flottans fartyg för viss tid. Fartyget Isabelle erbjuder för närvarande flyktingboende i Tallinn, fartyget Victoria gör detsamma i Skottland.

Idag har Tallink Grupp ingått avtal med Nederländerna för korttidscharter av ytterligare två av företagets fartyg. Silja Europa chartras för att tillhandahålla tillfälligt flyktingboende i Nederländerna från den 20 augusti 2022 under en period på sju månader, med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare tre månader. Fartyget har hyrts med endast teknisk besättning från Tallink Grupp. Även Galaxy chartras med endast teknisk besättning för att tillhandahålla boende i Nederländerna under sju månader från och med den 20 september 2022, med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare tre månader.

Charteravtalen är i dagsläget nödvändiga för att få en stabil ekonomi för en längre tid framöver. Avtalet gällande Galaxy innebär dock för oss i Sverige att 265 personer i besättningen inom Tallink Silja AB nu kommer att varslas om arbetsbrist vilket är fruktansvärt tråkiga nyheter, säger Ats Joorits, vd på Tallink Silja AB.

Tack vare de åtgärder vi vidtar nu kommer Tallink Grupp att kunna stå starkt den dag vår trafik kan återgå till full kapacitet. För närvarande är detta det bästa vi kan göra för bolagets framtid, säger Ats Joorits.

Tallink Silja AB påbörjar nu samtal med berörda fackförbund. Alla kunder vars inbokade resor påverkas av charteravtalen kommer att kontaktas av kundtjänst så snart som möjligt. Galaxys sista avgång från Åbo till Stockholm kommer att ske den 11 september.

OM AS Tallink Grupp
AS Tallink Grupp är en av de ledande leverantörerna av persontransporter och godstransporttjänster i norra Östersjöregionen. Företaget äger 15 fartyg och driver ett antal färjerutter på Östersjön under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland. År 2020, året för den globala covid-19-pandemin, tillhandahöll Tallink Grupp tjänster till 3,7 miljoner resenärer och transporterade nästan 360 000 enheter. Aktierna i Tallink Grupp är noterade på Tallinnbörsen och Nasdaq Helsingfors.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Tallink Silja Line