Många förknippar lyx med långa resor, stora bilar och nya kläder. Exklusiva produkter och svåruppnåeliga upplevelser som väcker avund hos betraktarna. Icebug vill få svenskarna att konsumera mer lyx, men inte i ordets vanliga bemärkelse. Nu presenterar man en guide till Sveriges lyxigaste resmål, nio svenska gammelskogar som snart kan vara avverkade.
– ”Att leva hållbart handlar inte om att leva fattigt, tvärtom”, säger VD David Ekelund.

Greppexperten Icebug från Jonsered uppmanar konsumenter att fortsätta konsumera lyx, men tänka om kring vad lyx egentligen är. För exklusiva och unika upplevelser berikar förvisso livet. Men de allra mest sällsynta upplevelserna finns ofta rakt framför näsan på oss. Därför presenterar Icebug nu en guide till några av Sveriges, kanske världens, mest exklusiva resmål. Alla nio är delar av den svenska gammelskogen.

Guiden: nio skogar som du måste uppleva innan de huggs ner för alltid

Bakom den humoristiska uppmaningen finns en allvarlig botten. För gammelskog är ett minst sagt exklusivt inslag och blir alltmer sällsynt i den svenska naturen. I Sverige finns idag gott om artfattiga virkesåkrar, men mängden verkligt biologiskt värdefull skog har aldrig varit så liten som nu. Och trots att tongivande organisationer som Naturskyddsföreningen, forskare och privatpersoner slagit larm fortsätter Sverige att avverka den värdefulla gammelskogen i rask takt, i stället för att skydda den.

– Vi vill uppmana människor till att se hur värdefulla våra svenska gammelskogar är, istället för att blicka långt bort. Det handlar om nära äventyr i den svenska naturen, att ha tid till varandra i vardagen och att leva på ett sätt som inte ger baksmälla i form av klimatångest, säger David Ekelund, VD på Icebug.


Här är Icebugs lyxguide, nio skogar att uppleva innan det är för sent:

 • Hanveden, Södertörn
  Förra året föreslog Naturskyddsföreningen i Huddinge att hela området ska göras till nationalpark eftersom naturreservat ger ett för svagt skydd. Nu ser det i stället ut som att delar av naturreservaten upphävs för att ge plats åt en två mil lång motorväg från Vårby till Jordbro! Besök Hanveden till fots idag eller riskera att se spillrorna från ett bilfönster imorgon.
 • Gallsjön, Vimmerby
  Vid naturvärdesinventeringar runt Gallsjön har närmare 150 naturvårdsarter varav ett 70-tal rödlistade arter hittats. Nu är 85 hektar anmält till avverkning och eftersom det saknas medel till att skydda området gäller det att passa på nu om för att hinna uppleva området i all sin prakt.
 • Oksajärvi, Pajala
  Enligt Naturskyddsföreningens inventering finns här 300-åriga tallar och mängder av olika spännande svampar såsom rosenticka, ullticka, granticka, gammelgransskål, talltaggsvamp, svartvit taggsvamp med mera. Nu har SCA avverkningsanmält 85 hektar utspritt över området. Så är du svampbiten – passa på för snart är det ett minne blott!
 • Juånäset, Ånge
  Här har skogsbolaget SCA – som nyligen varit i blåsväder för att ha avverkat skog med höga naturvärden – anmält 40 hektar till avverkning. Vid sin inventering för föreningen Skydda Skogen upptäckte skogsbiologen Sebastian Kirppu höga naturvärden och stora mängder naturvårdsarter, varav de flesta är rödlistade.
 • Sandtallskog, Gällivare
  Här finns en rik artmångfald mykorrhizasvampar, träd av olika åldrar och manlav som är viktiga för renbetet. Men vad som gör den riktigt exklusiv och värd ett besök är att statliga Sveaskog anmält den för avverkning!
 • Ryssbergen, Nacka
  Här finns gott om naturvärden och ovanliga svampar, fåglar och insekter. För ett par år sedan antog dock Nacka kommun en detaljplan som innebär att stora delar av området kommer att bebyggas. Det pågår fortfarande opinionsarbete gentemot kommunen och markägarna.
 • Garphytteklint, Örebro
  Den här skogen har tidigare varit anmäld för avverkning – trots höga naturvärden – men efter en överklagan har avverkning stoppats tillfälligt. Åtminstone till den 26 september 2025. Det är så lång tid som kommunen har på sig att utreda möjligheten att skapa ett naturreservat.
 • Aggetorp, Lerum
  Skogen i Aggetorp är inte bara hem åt arter som spillkråka, talltita, tjäder, orre, grönfink och nordfladdermus – den är också ett populärt strövområde för friluftsintresserade. Skogen ägs av kommunen – som ämnar avverka den.
 • Söderåsen, Hofors
  För tillfället stoppas avverkning tack vare fynd av den fridlysta orkidén knärot. Detta är dock ingen garanti för skogens fortlevnad eftersom Länsstyrelsen i Gävleborg ändå kan komma att ge dispens från artskyddet.
  info


nfo

Vad gör Icebug?

Under flera år har Icebug stöttat Naturarvet – en insamlingsstiftelse som köper gammelskogar och bevarar dem för alltid. Skogarna är avgörande för att bekämpa klimatförändringar. Hittills har man donerat cirka 230 000 euro, vilket har hjälpt till att bevara 31 hektar och lagra 154 ton CO2e årligen. Skogarnas namn är Kantekarna Skarnhålan, Svartsundet, Ullersjöbäcken, Kalvgrundet och Ekås.

OM Icebug

Gör skor med grepp som hjälper människor att komma ut varje dag – även när det är halt ute. Göteborgsföretaget bedriver ett intensivt arbete för att minska sin påverkan på klimatet – och att hjälpa skobranschen att ställa om. Icebug har inga tillväxtmål och sätter alltid naturen och samhället före vinstintresset. Icebug Metro2 är världens mest sålda dubbade sko.

Relaterade länkar

Icebugs webbplats
Film Icebug – Öka din lyxkonsumtion

Text & Bild

Text; Icebug
Bilderna; Gammelskog. Foto: Arne Berneklint – Licens: Medieanvändning