Gamla Norge är vad våra far/morföräldrar upplevde vad det gällde de kulturella och sociala höjdpunkterna och minnena. Nostalgi och nationell stolthet, våra rötter, vår historia, natur och kultur får här förmedlas av alla som vill dela sina minnen och bilder. – Alla är välkomna att lägga upp sina berättelser, foton och videor, helst med bakgrundsinformation. […]