Leksbergs Kyrka och Pilgrimsleden Skaraborg

Leksbergs Kyrka och Pilgrimsleden Skaraborg


Foto: Annelie Karlsson – Leksbergs Kyrka

“Tore Skorpa reste denna sten efter sin son Kättill” står det på stenen. Runstenen är från 1000-talet. Det står även en till runsten bredvid kyrkan.


Foto: Annelie Karlsson – Runsten.

Leksbergs kyrka är en populär dop- och bröllopskyrka och har senbarock karaktär.


Foto: Annelie Karlsson

Kyrkan är troligen uppförd på 1200-talet och förlängd något åt öster vid 1200-talets slut.


Foto: Annelie Karlsson

Från medeltiden är bevarat långhusmurar, en dopfunt, ett skulpterat manshuvud (placerat över koringången i söder) och fyra liljestenar utanför sakristian.


Foto: Annelie Karlsson

Den har dekorativa takmålningar utförda av Mariestadsmålaren Olof Collander och hans elev Johan Liedholm.
I koret finns en altaruppsats från 1679, som 1856 avlägsnades och ersattes av den oljemålning som numera är placerad på kyrkans sydvägg.

Den är utförd av J Z Blackstadius (1816-1898) och föreställer ”Kristus i örtagården”.

Pilgrimsleden Skaraborg
Den populära “Pilgrimsleden Skaraborg” passerar strax vid kyrkan!

Läs mer här om den;  http://www.pilgrimskaraborg.se/

KARTA: Leksbergs kyrka, 542 94 Mariestad

[mappress mapid=”479″]